LexSHOP Contact Details:
Main address: Celsiusstrasse 28 12207 Berlin, Germany ,
Tel:( 49 30) 55 14 54 38 , Fax:( 49 30) 70 01 43 11 28 , E-mail: shop(at)lexshop.org URL: Logo LexSHOP Founder:
Udo Netzel Director (CEO)

Alle unsere Artikel werden ausschließlich per E-Mail Anhang bzw. Download-Link versandt. Versandkosten fallen dementsprechend nicht an.